Pris

Pris pr. måned for 48 timer om ugen i år 2022
 
Min pris                         9.350,-kr.
Tilskud                          6.512,- kr.
Egenbetaling              2.838,- kr.
 
 
 
Bemærk at egenbetaling kan se anderledes ud, hvis I kommer fra en anden kommune, da tilskuddet svinger meget kommunerne imellem. Tilskuddet her er fra Lejre kommune... I kan selv undersøge det, eller ring/sms til mig, så undersøger jeg det gerne for jer...
Der kan evt. komme søskendetilskud oveni.
 
Det er simpelt at søge om tilskuddet, hvilket vi kan gøre sammen.
Vi underskriver også en pasnings aftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.
 
Følg Monas private pasningsordning på facebook: